Context

Context of Prael-treyn verrykt door ry-benden, prael-wagens, : zinnebeélden en andere oppronkingen toegeschikt aen het duyzend-jaerig jubilé van den heldmoedigen martelaer, bisschop, bezonderen apostel ende patroon der stad ende provincie van Mechelen den Heyligen Rumoldus onder 't gezag der zeer edele, weérde ende voorzienige heeren van het magistraet der zelve stad ende provincie, en de medewerking van den adel en de borgery, uytgewerkt door de Latynsche schoól onder de zorg der priesters van't Oratorie van den Heere Jesus
Processing Feedback ...